Матерњи језик и лингвистичка екологија

програм стручног усавршавања

Развој

ОД РАДИОНИЦЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДО ЕЛЕКТРОНСКОГ КУРСА ЗА НАСТАВНИКЕ

Међународни празници посвећени језику

Идеја за радионице потекла је од настојања да осмислимо обележавање Међународног дана матерњег језика 21. фебруара, који је установио Уницеф. У програмима клубова Уједиљених нација по школама у којима они постоје, нашао се као предлог и обележавање овог празника. Истовремено, од 2001. године и Савет Европе установио је 26. септембар као Европски дан језика, за чије обележавање у школе повремено долазе препоруке Министарства или школских управа. Уницеф расписује и међународни ликовни конкурс (плакат лево је овогодишњи првонаграђени) поводом Светског дана матерњег језика. Поводом овог празника аутор је осмислио радионицу за ученике гимназије, чланове секције енглеског језика и Клуба Уједињених нација, с којима је радионица први пут спроведена у фебруару 2007. уочи Светског дана матерњег језика.

Радионице за ученике

Ученици су повољно реаговали на радионицу, показали велику инвентивност у доношењу сопствених решења и аналитички дух. И самим присутним наставницима сазнања из радионице су била  велико откриће, па је истог пролећа заказано још једна радионица за младе средњошколце, учеснике пројекта Мултипликација живота. У овој групи је било припадника различитих нација, па је радионица добила нови квалитет: сличне појаве су уочене и у српском, и у словачком, и у мађарском језику. Уз мање измене, радионица је спроведена и са ученицима основне школе, на билингвалној секцији (српски, словачки). Након радионица с ученицима као продукти њиховог рада остајали су плакати који преносе поруке радионице, од којих су формиране изложбе по школама. Ток радионице за ученике, у штампаном и електронском облику, добијају сви полазници програма како би са својим ученицима могли спровести исту на редовним часовима, ваннаставним активностима, ЧОС или другом виду рада с децом.

Радионице за наставнике

Заинтересованост наставника за садржаје радионице, која је померила и њихова дотадашња убеђења и навике, нагнала је аутора да размишља о прилагођавању и доради радионице за одрасле. Тако је прво настала тросатна радионица, која је спроведена међу паланачким наставницима и на Сабору учитеља у Ивањици, јуна 2007. Радионица није била акредитована, нити су аутор и реализатори тада размишљали о акредитацији. Била је резултат њихове воље и жеље да упозоре на актуелан културолошки проблем, и део личне и професионалне борбе и ангажмана на очувању језика и писма. У оба извођења радионице с наставницима, показало су да су наставници тј. учитељи за поједина гледишта проблема посебно заинтересовани, те су три сата недовољна за њихово расветљавање. Такође су у евалуацији пожелели да добију више материјала и конкретних упутстава за рад с децом. Узимајући у обзир ове примедбе и савете, настала је петосатна верзија програм, која је била акредитована у 2009 / 2011. години. Мањакавост  тог програма је била што се није могла пратити имплементација, па је тако настала двомодуларна верзија програма, која је каредитована 2010 / 2011. године. Прошле године аутори су поднели потребну документацију за акредитацију програма и он је одобрен као изборни.

Даљи развој програма

Досада су програмом у краћој верзији били обухваћени учитељи, наставници матерњих и страних језика, махом. Иако, по природи свог профила, они имају развијенију свест о потреби чувања свог језика и писма, јер те предмете предају, и њима су нека сазнања била и шокантна и мотивишућа. Циљ програма је да и остали наставници, који, по природи својих ужестручних интересовања, о језику мање размишљају и користе га спонатано и по инерцији, буду што више обухваћени програмом, јер је он општекултурне природе. Области стручних терминологија посебних наука (школских предмета), представљају велика попришта језичких контаката и сукоба, у којима обично страда матерњи језик, било да је српски или неки други тзв. мали језик. Међу тим областима посебно је велика одговорност наставника информатичких предмета, с обзиром на то да је ова област науке и технике у наглом  развоју, са великим упливом стручне терминологије, према којој немамо одговорајући однос. Захваљујући радионичком типу програма, њега је, у складу са саставом групе, могуће прилагођавати полазницима и задржавати се на оним темама и проблемима који највише интересују присутне.

Електронско учење као начин похађања програма

Намере аутора и реализатора су потпуно мисионарске природе – да што више запослених постане свесно своје и наше заједничке одговорности за очување језика и писма. Стога су предвидели да у 2010 / 2011. програм има и електронску верзију. Постављен је на платформи за дигитално учење Мудл (Moodle). Он се може похађати без физичког присуства учесника и водитеља, а подразумева се обавезни завршни сурет уживо. Електронски курс нуди и више грађе, захтева самосталнији приступ и индивидулазацију, истраживачки дух, и другачију организацију.

За похађање електронског курса потребна је просечна рачунарска писменост да би се на платформи могли снаћи. Курс је постављен на следећој адреси:

http://el-skolasvetisavabp.edu.rs/moodle

Advertisements
%d bloggers like this: